evomag.ro

Recent

latest

CNA oferă clarificări cu privire la licențierea serviciilor de conținut video online

vineri, septembrie 24, 2021

/ by Bogdan Chirea


Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) al a emis o declarație care clarifică regulile care reglementează conținutul video care apare în publicațiile online.

În acesta, se spune că orice astfel de conținut care se găsește în zona editorială nu constituie un serviciu media audiovizual. Prin urmare, nu intră în competența CNA.

Declarația vine în contexul în care instituția a primit o petiție referitoare la secțiunea video a unei publicații online.

CNA spune că orice conținut video care se găsește în zona editorială a unei publicatii online nu constituie un serviciu media audiovizual. Prin urmare, nu intră în competența sa. Cu toate acestea, dacă o publicație online are o secțiune separată care cuprinde strict materiale audiovizuale, aceasta trebuie notificată autorității de reglementare ca serviciu VOD.

CNA clarifică faptul că furnizarea de servicii media audiovizuale prin orice tip de rețele de comunicații electronice, inclusiv internetul, face obiectul a două cerințe legale. Primul solicită o licență audiovizuală, în cazul serviciilor TV, în conformitate cu Legea audiovizualului, iar al doilea este notificarea la cerere a serviciului mass-media audiovizuală.

Acesta din urmă este în conformitate cu legislația care solicită, de asemenea, furnizorului unui astfel de serviciu să notifice autoritatea de reglementare cu cel puțin șapte zile înainte de începerea activitații acesteia. Nerespectarea poate duce la sancționarea furnizorilor de servicii media audiovizuale.

Altfel spus, un serviciu de VOD reprezintă o platformă online ce permite vizionarea de continut precum filme, seriale, documentare si asa mai departe.

De exemplu serviciile VOD licentiate, avizate de CNA sunt DigiOnline, Pro TV Plus, Antena Play, Orange TV Go, Voyo, Prima Play, Telekom TV.

Pe lista CNA nu apar insa servicii precum Netflix, HBO Go, Amazon Prime sau Filmbox+.Comunicatul de presa al CNA:

Consiliul Național al Audiovizualului a identificat două posibile ipoteze în raport cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. g) din Directiva 2010/13/UE și ale art. 2 alin. (1) și (2) din Decizia CNA nr. 320/2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere [1] :

- situația reclamată se regăsește în zona redacțională a revistei online. Conform definiției date de Directiva 2010/13/UE la art. 1 alin. (1) lit. a) și ținând cont de considerentul (3) din Directiva (UE) 2018/1808, precum și de prevederile art. 2 alin. (3) din Decizia CNA nr. 320/2012, zona redacțională a revistei online nu constituie un serviciu media audiovizual. Nu orice pagină web care conține ca elemente auxiliare, exemplificative, scurte secvențe video se încadrează automat în noțiunea de serviciu media audiovizual și prin urmare, acest aspect nu intră în competența CNA ;

- situația reclamată este identificată în cadrul unei secțiuni autonome care îndeplinește toate criteriile stabilite în definiția serviciilor media audiovizuale la cerere în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. g) din Directiva 2010/13/UE și ale art. 2 alin. (1) și (2) din Decizia CNA nr. 320/2012. O secțiune video a unui site intră în competența CNA, întrucât secțiunea respectivă constituie un serviciu media audiovizual și trebuie să se conformeze reglementărilor în vigoare.

Altfel spus, nu orice publicație online poate intra în sfera de activitate a CNA. Dacă în cadrul unor articole publicate pe un site sunt inserate materiale audiovizuale pentru a ilustra știri sau informații, acestea nu constituie servicii media audiovizuale la cerere. Dar, în cazul în care publicația are o secțiune distinctă care să cuprindă strict materiale audiovizuale, aceasta trebuie notificată ca fiind serviciu video la cerere (video on demand). Lista avizelor eliberate de CNA pentru astfel de servicii este publicată pe site-ul www.cna.ro : https://www.cna.ro/Situa-ii-privind-licen-ele,6771.html

Conform art. (1) alin. (1) lit. a) din Decizia CNA nr. 320/2012, serviciul « video la cerere » este un „tip de serviciu media audiovizual la cerere, neliniar, denumit şi video on demand, care oferă utilizatorului acces, la cerere individuală şi la momentul ales de către acesta, la vizionarea de filme, videoclipuri, spectacole, live sau înregistrate, precum şi alte tipuri de conţinut video reunite în cadrul unui catalog de programe, indiferent de forma sub care acestea sunt selecţionate şi organizate în cadrul catalogului”.

În acest context, membrii Consiliului fac cunoscut faptul că, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cazul New Media Online, rezolvat prin Cauza C-347/14 „oferta de înregistrări video de scurtă durată pe site-ul internet al unui ziar poate intra sub incidența reglementării privind serviciile mass-media audiovizuale. Aceasta este situația atunci când oferta respectivă are un conținut și o funcție autonome în raport cu cele ale activității jurnalistice a ziarului online. (...) Curtea subliniază în această privință că, în pofida elementelor audiovizuale pe care le conține, o versiune electronică a unui ziar nu trebuie să fie considerată un serviciu audiovizual dacă aceste elemente audiovizuale sunt secundare și servesc doar la completarea ofertei articolelor de presă scrisă.”

Față de toate aceste aspecte, Consiliul Național al Audiovizualului atrage atenția că furnizarea de servicii media audiovizuale, în sensul definițiilor [2] prevăzute la art. 1 pct. 1 - 3 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin orice tip de rețele de comunicații electronice, inclusiv internet, se supune următoarelor obligații legale :

- solicitarea licenței audiovizuale, în cazul serviciilor de televiziune, în temeiul art. 50-55 din Legea audiovizualului ;

- notificarea serviciului media audiovizual la cerere, în conformitate cu dispozițiile art. 74 alin. (5) din Legea audiovizualului, precum și cu dispozițiile art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 320/2012, care prevăd oblligativitatea notificării CNA cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii.

Consiliul Național al Audiovizualului precizează că nerespectarea acestor obligații atrage sancționarea furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) lit. k) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 [3] , precum și cu cele ale art. 41 alin. (2) din Decizia CNA nr. 320/2012.

De asemenea, vă informăm că, în perioada următoare, CNA va demara un proces de identificare a furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere care nu respectă legislația în vigoare, aceștia având obligația de a intra în legalitate.

Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu

Comentariul va fi postat dupa aprobare

Translate

Citește-ne și pe Google News

litera.ro
Nu pierde
© all rights reserved
made with by templateszoo