Page Nav

HIDE

GRID STYLE

GRID_STYLE

Articole recente:

latest

Ads Place

Modificări la legea audiovizualului - CNA primește puteri sporite pentru conținutul online

Guvernul a adoptat la începutul lunii octombrie modificarea semnificativă a legii audiovizualului care include și conținutul video distribui...Guvernul a adoptat la începutul lunii octombrie modificarea semnificativă a legii audiovizualului care include și conținutul video distribuit prin internet în competența sa, cu obligativitatea de notificare a serviciilor de acest gen și constituirea unui catalog oficial de furnizori de audiovizual prin internet.

Proiectul a stârnit un scandal enorm atunci când a fost pentru prima oară scos la iveală, în anul 2020. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului a fost retras din procedura de dezbatere publică, si apoi repus in discutie. Proiectul prevedea ca YouTube şi alte platforme de de videostreaming să intre sub controlul Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), care să poată decide îndepărtarea de conținut de pe platformele respective.

Acum, Guvernul a publicat noua versiune pentru Legea Audiovizualului care ere și prevederi ce vor stârni controverse în mediul online, printre care și aceea că obligă Institutul National de Cercetare în Informatică (ICI) să transmită de urgență la cerere informațiile de identificare ale deținătorilor de siteuri .ro în vederea aplicării de măsuri și sancțiuni conform legii audiovizualului.

De fapt, proiectul de lege urmăreşte transpunerea în legislaţia noastră a unei Directivei UE, cu privire la reglementarea spaţiului online.

Potrivit proiectului, repus pe masa pentru a treia oară, furnizorii de servicii de platformă de partajare a materialelor video au obligația să ia masuri corespunzătoare pentru a proteja: 

a) minorii de programele, de materialele video generate de utilizatori și de comunicările comerciale audiovizuale care le pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală, în special de programele care conțin pornografie sau violență nejustificată; 

b) publicul larg de programele, de materialele video generate de utilizatori și de comunicările comerciale audiovizuale care conțin incitări la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui grup, bazate pe motiv precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală; 

c) publicul larg de programele, de materialele video generate de utilizatori și de comunicările comerciale audiovizuale având un conținut a cărui difuzare constituie instigare publică la săvârșirea unei infracțiuni de terorism, infracțiuni legate de pornografia infantilă sau infracțiuni de natură rasistă și xenofobă.

În cazul în care conținutul unei platforme de partajare a materialelor video încălcă dispozițiile art. (...) și nu sunt disponibile alte mijloace eficace pentru a pune capăt sau a interzice încălcarea și pentru a evita riscul unor prejudicii grave aduse intereselor colective ale publicului, Consiliul Național al Audiovizualului poate solicita: 

a) furnizorilor de platformă de partajare a materialelor video să îndepărteze conținutul ilegal sau restricționarea accesului la aceasta sau afișarea explicită a unui avertisment către utilizatori în momentul accesării acestui conținut; 

b) furnizorilor de servicii de găzduire să înlăture, să dezactiveze sau să restricționeze accesul la o platformă de partajare a materialelor video; 

c) operatorilor de registre să elimine numele de domeniu al platformei de partajare a materialelor video", stipulează proiectul de modificare a Legii audiovizualului. 

CNA va putea solicita furnizorilor de platformă de partajare a materialelor video să îndepărteze sau restricționeze conținut numai în baza unei decizii motivate, iar decizia trebuie să fie suficient de precisă și argumentată în mod corespunzător, astfel încât să permită furnizorului să ia o decizie avizată și cu toată diligența necesară în ceea ce privește acțiunile care trebuie întreprinse pentru a da curs notificării primite. Decizia va putea fi atacată la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Guvernul vizează, de asemenea, aprobarea unei Hotărări ce va afecta platformele de conținut video on demand. Astfel servicii conform Netflix, HBO, Amazon vor fi obligate sa achite lunar o contribuţie de 3% din preţul operelor audiovizuale descărcate contra cost prin intermediul serviciilor de transmisie de date, inclusiv prin internet sau telefonie, și o contribuție de 4% din abonamentele lunare percepute de furnizorii de conținut la cerere, dar și obligația raportării lunare către Centrul Național al Cinematografiei a încasărilor din abonamentele la serviciile media audiovizuale online.


Niciun comentariu

Comentariul va fi postat dupa aprobare

ADS