vodafone

Vodafone și-a majorat capitalul social în România cu aproape 100 de milioane de euro.

Citând un document publicat de companie în Monitorul Oficial pe 13 ianuarie, Ziarul Financier relatează că majorarea a avut loc pe 22 noiembrie anul trecut și a venit prin emisiunea a 133.783.784 acțiuni cu o valoare nominală de 0,37 lei pe acțiune și emisiune totală de primă. de 445.499.999,92 lei. 

Acesta din urmă este echivalent cu 90.107.275 EUR după rata comercială actuală (17 ianuarie).

Potrivit Ziarul Financiar, Vodafone Europe B.V. deține în prezent toate acțiunile Vodafone România, cu excepția uneia, aceasta din urmă fiind deținută de Vodafone International Holdings B.V.

“Având în vedere că activul net al Societăţii, astfel cum a fost stabilit prin situaţiile financiare individuale aferente anului financiar 2021/2022 este sub nivelul minim prevăzut de art. 153^24 din Legea societăţilor nr. 31/1990, se aprobă majorarea capitalului social al Societăţii prin emiterea unui număr de 133.783.784 de acţiuni noi, fiecare având o valoare nominală de 0,37 lei şi o primă de emisiune de 3,xxxxxxxxxxxxx02 lei per acţiune, cu o valoare nominală totală de 49.500.000,08 lei şi o primă de emisiune totală de 445.499.999,92 lei.