ANAF a publicat informațiile care trebuie declarate, procedura și termenele de trimitere

Niciun comentariu

vineri, noiembrie 12, 2021

anaf

Fișierul standard de control fiscal (SAF-T) devine obligatoriu de anul viitor, însă etapizat și diferit în funcție de categoria din care contribuabilii fac parte. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat ordinul 1783/2021 pentru implementarea SAF-T care conține: natura informațiilor care trebuie declarate, modelul de raportare, procedura, condiţiile, termenele şi datele de transmitere.

Astfel, pentru contribuabilii mari care au făcut parte din această categorie și în anul 2021, obligația de raportare începe cu data de 1 ianuarie 2022; pentru contribuabilii mari care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021 obligația începe din iulie 2022; contribuabilii mijlocii și instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare și societățile de asigurare/ reasigurare sunt obligate să raporteze din anul 2023, iar contribuabilii mici - începând cu anul 2025: 

Contribuabilii mari încadrați în această categorie la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie și în anul 2021, au obligația de depunere a Declarației informative D406 de la data de 1 ianuarie 2022 (data de referință);

Contribuabilii mari încadrați în această categorie la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, au obligația de depunere a Declarației informative D406 de la data de 1 iulie 2022 (data de referință);

Contribuabilii mijlocii încadrați în această categorie la data de 31 decembrie 2021 au obligația de depunere a Declarației informative D406 de la data de 1 ianuarie 2023 (data de referință);

Contribuabili mici încadrați în această categorie la data de 31 decembrie 2021 au obligația de depunere a Declarației informative D406 de la data de 1 ianuarie 2025 (data de referință);

Prin excepție, instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare (inclusiv societățile de administrare a investițiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative/fonduri de investiții alternative, precum și administratorii de fonduri de pensii administrate privat și/sau fonduri de pensii ocupaționale, entități care sunt autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară), încadrate la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili, au obligația de depunere a Declarației informative D406 de la data de 1 ianuarie 2023 (data de referință).

Contribuabilii care aveau obligația depunerii Declarației informative D406 conform datelor de referință, iar ulterior sunt încadrați într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referință pentru depunerea declarației, vor continua să raporteze fișierul standard de control prin depunerea de Declarații informative D406.

În categoria contribuabililor care vor avea obligația de a depune la organul fiscal fișierul SAF-T sunt incluse și societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directă, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe).

Important de menționat este că toți contribuabilii care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T vor beneficia de o perioadă de grație de șase luni pentru prima raportare, astfel:

6 luni pentru prima raportare, respectiv 5 (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (două) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T;

3 luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere trimestrială a fișierului SAF-T.

Perioada de grație se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligația de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil.

Modalitatea de raportare și termene

Contribuabilii vor avea obligația să transmită fișierul SAF-T sub forma Declarației informative D406, lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA). Contribuabilii care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA și cei care au ca perioadă fiscală aplicabilă pentru TVA semestrul sau anul vor depune fișierul SAF-T trimestrial. 

Fișierul SAF-T se va depune în format electronic, termenul-limită de depunere fiind:

până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic), după caz, pentru alte informații decât cele privind „Stocurile” și „Activele”;

până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, în cazul Declarației informative D406 „Active”;

în termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul Declarației informative D406 „Stocuri”.

Pe portalul ANAF au fost publicate prezentarea detaliată a tuturor informațiilor raportabile prin SAF-T, ghidul contribuabilului pentru pregătirea și transmiterea Declarației informative D406 Fișierul standard de control fiscal (SAF-T), informații detaliate referitoare la procedura de depunere a Declarației informative D406, informații detaliate referitoare la data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să depună fișierul standard de control fiscal (SAF-T), precum și categoriile de contribuabili/plătitori exceptați de la depunerea fișierului standard de control (care completează aspectele cuprinse în OPANAF 1783/2021).

Un articol de de Anca Macovei, Director PwC România.

Restart Energy renunță la furnizarea de gaze naturale

Niciun comentariu


Restart Energy, unul dintre cei mai mari furnizori independenți de energie electrică de pe piața locală, cu un portofoliu de aproximativ 50.000 de clienți, anunță decizia strategică de a renunța la furnizarea de gaze naturale pentru a se concentra pe energie verde, începând cu 2022. 

“Piața de gaze naturale din România, dar și de la nivel european, traversează o perioadă extrem de dificilă, caracterizată de o volatilitate ridicată a prețului, lipsă de predictibilitate în zona de aprovizionare și schimbări majore într-un orizont de timp foarte scurt, ceea ce creează o stare de disconfort real, atât în rândul furnizorilor din domeniul gazelor naturale, cât și al clienților finali. Acestor condiții speciale li se adaugă modificările legislative recent adoptate în România, care, conform proiecțiilor noastre, vor avea un impact negativ important asupra activității de furnizare a gazelor naturale. Drept urmare, după o analiză atentă, am decis renunțarea la activitatea de furnizare de gaze naturale începând cu anul 2022 și concentrarea pe energie electrică și soluții de energie regenerabilă, pentru a putea să oferim investitorilor noștri valoare adăugată într-un cadru predictibil și stabil”, spune Armand Domuța, General Manager Restart Energy. Target 2022: proiecte solare fotovoltaice în valoare de 20 milioane de euro

În 2022 Restart Energy țintește finalizarea lucrărilor la proiectul de 45 MW în valoare de 40 milioane de euro, obținerea autorizației de construire pentru încă 500 MW și realizarea de proiecte solare fotovoltaice pentru clienții industriali în valoare de 20 milioane de euro. 

Începând cu trimestrul 4 al acestui an, compania a început implementarea strategiei de extindere în zona soluțiilor de producție dedicate companiilor mici și mijlocii, dar și prosumatorilor. În linie cu strategia adoptată la începutul acestui an, Restart Energy explorează noi segmente ale pieței de energie locală și regională care pot oferi în următorii ani o perspectivă de creștere constantă, cu valoare adăugată mare și care creează sinergii în interiorul liniilor de business existente, cum sunt dezvoltarea de capacități fotovoltaice de tip rooftop. Astfel, până la finalul acestui an, Restart Energy își propune să genereze venituri de aproximativ 2 milioane de EUR exclusiv din segmentul dezvoltării de capacități rooftop pentru clienți industriali.

Restart Energy asigură portarea automată și în siguranță a celor aproximativ 18.000 de clienți

Decizia Restart Energy nu va avea niciun impact asupra furnizării de gaze naturale către cei aproximativ 18.000 de clienți ai companiei, aceștia fiind alocați automat și în siguranță către Furnizorii de Ultimă Instanță alocați de ANRE. Clienții vor avea la dispoziție o perioadă de timp suficientă în care să-și aleagă alt furnizor sau să decidă să rămână la furnizorul de ultimă instanță.

Indiferent de furnizorul ales, în perioada 1 Noiembrie 2021 - 31 Martie 2022, conform legii recent adoptate privind plafonarea și compensare prețurilor la energie și gaze naturale, prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preț a gazelor naturale va fi în valoare de maxim 0,250 lei/kWh. Suplimentar, pentru anumiți consumatori al căror consum de gaze naturale este în limita a 1100 metri cubi, în aceeași perioadă se aplică și o compensație de 33% din prețul gazului marfă, direct pe factură, de către furnizori.

Restart Energy mulțumește clienților și partenerilor din sfera gazelor naturale cu care compania a avut o colaborare excelentă în ultimii 7 ani și îi asigură că vor primi în continuare servicii de cea mai înaltă calitate în domeniul furnizării de energie electrică și soluții de energie verde regenerabilă, astfel încât costul cu energia să fie unul cât mai redus, la fel și amprenta de carbon ce rezultă din activitatea curentă.  

Actuala criză a energiei va produce schimbări importante în perioada imediat următoare, inclusiv insolvențe și dispariția de pe piață a unor producători și furnizori, apreciază managementul Restart Energy. 


79% dintre oameni și-ar renova locuințele pentru a fi mai eficiente din punct de vedere energetic

Niciun comentariu
eficienta energetica


Opt din zece persoane (79%) și-ar renova locuința, dacă ar beneficia de asistență adecvată, arată raportul „Unlocking the Benefits of Building Renovation”, realizat de OnePoll pentru ROCKWOOL Group și Cambridge Econometrics. Ca o dovadă și mai puternică de sprijin în ceea ce privește ecologizarea clădirilor, 73% dintre respondenți consideră că îmbunătățirile în materie de eficiență energetică ar trebui să fie obligatorii, cu condiția să existe o schemă de sprijin financiar. Mai mult, 62% dintre respondenți consideră că ar fi responsabilitatea lor socială să își facă locuințele mai ecologice, dacă ar beneficia de același sprijin.

Sondajul global, la care au participat 14.000 de persoane din Danemarca, Franța, Germania, Italia, Polonia, Regatul Unit și Statele Unite, confirmă dorința oamenilor de a avea clădiri eficiente din punct de vedere energetic, arătând totodată necesitatea dezvoltării unor programe de renovare adecvate de către guverne. Acesta prezintă o soluție clară pentru clădiri mai ecologice și arată un sprijin puternic din partea respondenților pentru a-și renova locuințele, dacă ar fi disponibil un sprijin financiar și administrativ adecvat. 

„Poate părea un clișeu, dar este adevărat - cea mai ieftină, mai curată și mai sigură energie este cea pe care nu o folosim. Liderii globali trebuie să își amintească că ideile sunt ieftine, dar energia este scumpă. Dacă acordăm prioritate renovării, transmitem un mesaj clar că investim în viitorul oamenilor și al planetei noastre. Iar aceasta este o formulă câștigătoare pe care o putem implementa acum”, a declarat Jens Birgersson, CEO al ROCKWOOL Group.

Noile date fac parte dintr-un raport realizat de Cambridge Econometrics în numele ROCKWOOL Group, care detaliază provocările legate de finanțarea programelor de renovare și explorează soluțiile care pot ajuta la depășirea acestora.

În raportul „Unlocking the Benefits of Building Renovation” [n. tr. Beneficiile renovării clădirilor], ROCKWOOL Group și Cambridge Econometrics îndeamnă factorii de decizie politică să elaboreze programe de renovare pe termen lung de care producătorii au nevoie pentru planificarea capacității de producție și instruirea corespunzătoare a mai multor instalatori, colaborarea cu băncile pentru a combina finanţările publice acordate cu împrumuturile cu dobândă redusă, facilitarea procedurilor prin care proprietarii de locuinţe pot obţine o astfel de finanţare şi care să îi ajute să îşi găsească lucrători calificaţi. 

„Renovarea clădirilor reprezintă o provocare-cheie în calea către decarbonizarea economiilor noastre. Sondajul realizat în cadrul acestui raport arată că există o dorinţă puternică a consumatorilor pentru renovare, însă este nevoie de eforturi mai mari pentru a corela finanțarea cu proiectele de renovare. O politică bine concepută poate juca un rol important în reîntregirea întregului lanț valoric, asigurându-ne astfel că resursele sunt bine direcționate și contribuie la dezvoltarea capacității și a interesului la nivel local, pentru a ne asigura că beneficiile renovării energetice pot fi realizate”, a declarat Jon Stenning, Associate Director în cadrul Cambridge Econometrics.

„Nu banii sunt problema. Deşi vor exista întotdeauna dezbateri cu privire la costurile pentru combaterea schimbărilor climatice și, să sperăm, și cu privire la costurile lipsei de acțiune. Realitatea este că există foarte multe fonduri disponibile pentru renovarea clădirilor și pentru alte investiții ecologice. Iar renovarea în sine nu este atât de complicată. Necesită utilizarea unor materiale și practici de construcție bine cunoscute, iar acesta este un mare avantaj. Problema este corelarea surselor de finanțare cu proiectele de pe teren și disponibilitatea forţei de muncă calificată”, a mai adăugat Jens Birgersson.

Raportul subliniază nevoia unor eforturi mai mari din partea guvernelor, astfel încât finanţările deja disponibile să poată fi accesate de către proprietarii de clădiri. Aceasta este o prioritate în opinia proprietarilor de locuințe, dintre care 51% au menţionat costurile drept principala barieră în calea renovării, iar 53% consideră că guvernele trebuie să sprijine renovarea locuințelor prin acordarea de finanţare sau împrumuturi.

Dacă aţi beneficia de suport financiar şi de alte resurse necesare, în ce măsură aţi fi dispus să vă faceți locuința actuală mai eficientă din punct de vedere energetic ?


DDS Diagnostic lansează kitul de testare RT-PCR

Niciun comentariu


DDS Diagnostic face un nou pas important în combaterea pandemiei prin lansarea pe piață a unui kit de testare RT-PCR, produs 100% românesc. Echipa de cercetare a companiei specializată în inovarea, dezvoltarea și producerea de soluții de diagnostic rapid, condusă de doctorul în chimie, Dana Stan, pune la dispoziția clienților săi un nou produs în scopul diagnosticării infecției cu Covid-19 și anume, KITUL MULTIPLEX RT-PCR SARS-CoV-2.  

Trusa multiplex RT-PCR dezvoltată, testată și produsă de către compania românească este special concepută  pentru detecția calitativă și/sau cantitativă a virusului SARS-COV-2, în conformitate cu toate cerințele la nivel european. Toate componentele necesare sunt incluse, cu scopul de a genera rezultate de înaltă performanță și precizie.Trusa RT-PCR produsă de DDS are marcaj CE și caracteristici tehnice specifice extrem de relevante comparativ cu cele mai bune produse similare de pe piața de profil.  

Astfel, KITUL MULTIPLEX RT-PCR SARS-CoV-2 marca DDS Diagnostic oferă o specificitate foarte înaltă, secvențele genomice virale detectate, două la număr, fiind alese în concordanță cu toate recomandările UE ale forurilor avizate cât și o sensibilitate mare, sub 100 copii virale pe reacție. În plus, este conceput cu posibilitate de personalizare pentru majoritatea tipurilor de echipamente RT-PCR. Kitul DDS include variante de detecție cantitativă qRT-PCR, care permit calcularea cantității de virus și urmărirea evoluției bolii, ceea ce favorizează ajustarea personalizată a schemelor de tratament.Trusa de diagnostic recent lansată de producătorul român identifică toate variantele de virus, inclusiv cele emergente în anul 2021, ceea ce limitează semnificativ riscul de rezultat fals negativ și, ceea ce este foarte important, detectează simultan 3 gene: 2 gene înalt conservate ale virusului SARS CoV-2 și o genă control intern, pentru verificarea calității probei și a metodei de prelevare. Mai mult decât atât, noul KIT MULTIPLEX RT-PCR SARS-CoV-2 include controale pozitive și negative, pentru îndeplinirea parametrilor analitici de testare și o schema de interpretare a rezultatelor.

"KITUL MULTIPLEX RT-PCR SARS-CoV-2 pe care îl lansăm pe piață este rezultatul muncii susținute și dedicării echipei noastre, dar și al partenerilor și colaboratorilor noștri în procesul global de combatere a pandemiei de Covid-19. Este o reușită a eforturilor noastre depuse în scopul îndeplinirii misiunii pe care ne-am propus-o. Este un kit robust, testat pe o gamă largă de echipamente de RT-PCR aflate pe piață, un produs competitiv cu cele mai bune și eficiente produse similare de pe piața internațională. Avantajul în fața acestora este faptul că este un produs 100% românesc". este de părere Dana Stan, cercetător, doctor în chimie și fondator al companiei DDS Diagnostic.  

DDS Diagnostic participă în perioada 15-18 noiembrie la cel mai mare târg internaţional medical cu desfăşurare anuală, în Düsseldorf, Germania. În acest context, KITUL MULTIPLEX RT-PCR SARS-CoV-2 va fi prezentat și la târgul internațional de dispozitive medicale, în cadrul standului producătorului român de produse și soluții de diagnostic, Hall 3 stand E90. MEDICA este locul în care se lansează şi comercializează produse ce ţin de tehnologia medicală de vârf, echipamente de laborator şi de diagnostic, tehnologie ortopedică şi pentru fizioterapie, consumabile medicale, tehnologie de comunicare, servicii şi publicaţii medicale.

"Acest produs - KITUL MULTIPLEX RT-PCR SARS-CoV-2, pe care DDS îl scoate pe piață este rezultatul unei munci susținute și al unei colaborări reușite. Este vorba despre o întreagă echipă de profesioniști, cercetători și specialiști de prestigiu din România care a făcut posibil acest succes. Este un rezultat parțial în cadrul proiectului "Abordări inovative în tratamentul și controlul pacienților infectați cu virusului SARS-CoV-2" și suntem mulțumiți că am reușit să punem pe piață un test foarte bun, la prețuri accesibile. Misiunea DDS este să găsească cele mai eficiente metode de diagnosticare fiind devotați sănătății oamenilor și preocuparea continuă încă de la începerea pandemiei pentru micșorarea impactului Covid este unul dintre obiectivele echipei noastre", a adăugat Dana Stan, coordonatorul DDS Diagnostic.

KITUL MULTIPLEX RT-PCR SARS-CoV-2 a fost dezvoltat și produs în cadrul proiectului "Abordări inovative în tratamentul și controlul pacienților infectați cu virusului SARS-CoV-2", proiect finanțat de UEFISCDI și cofinanțat de DDS Diagnostic. Coordonatorul proiectului este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucuresti, prin Dr. Marioara Avram și are ca parteneri: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva" Iaşi, Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași, Spitalul Clinic de Pneumoftziologie Iași, alături de DDS DIAGNOSTIC prin Dr. Dana Stan. 

"Testarea este unul dintre instrumentele de bază în scopul ajustării adecvate a deciziilor legate de sănătatea publică și mai ales a limitării infectării de masă cu virusul SARS-CoV-2. Încă de la începutul pandemiei, echipa noastră și-a făcut un scop din a demonstra calitatea și nivelul înalt de competență al cercetării aplicative românești și în acest domeniu foarte actual, și, prin aceasta, să își aducă contribuția semnificativ la rezolvarea problemelor majore cu care se confruntă actualmente sistemul de sănătate din România", a concluzionat Dr. Dana Stan.

Lecția de viață care l-a învățat că „nu pot” înseamnă, de fapt, „pot”

Niciun comentariu

joi, noiembrie 11, 2021Radu așa s-a născut, cu un picior mai scurt decât celalalt. O dizabilitate locomotoră - pe înțelesul tuturor- de la care îl dor articulațiile non-stop. A ajuns, însă, să se adapteze la durere, chiar daca nu există noapte în care să nu se trezească de 20-30 de ori de durere.

“Eu m-am născut așa, dar în urmă cu trei ani, m-am accidentat la spate. Și atunci au început durerile. Durerea de spate a trecut după vreo 2 săptămâni, dar s-a mutat durerea în picioare și atunci am pierdut mai toată flexibilitatea. Am continuat să fac sport, cât mai puteam. Anul trecut, când a început pandemia, nu am făcut deloc mișcare pentru că nu aveam unde. Și am crezut că odihna îmi va face bine. Dar nu, a agravat situația”, ne-a spus Radu Hojda.

Omul din scaunul cu rotile i-a schimbat viața

Când s-au deschis parcurile, s-a apucat de sport. Și, într-o zi era foarte obosit, dar și-a zis că mai stă 30 minute să se antreneze. Atunci a văzut un scăunel cu rotile și pe omul din el, care se apropia de zona unde era Radu. L-a văzut coborând din cărucior și aruncând-l peste cele 2 trepte mari. Apoi a coborât și el în 2 mâini, dar totul a fost foarte natural. L-a văzut că încearcă să urce un spalier în mâini. A urcat până sus. I s-a părut foarte periculos ce face omul din scaunul cu rotile. Radu, fiind cu un prieten la inele, l-a invitat să se antreneze cu ei și a început să-i coboare inelele la nivelul lui. După o săptămână, s-au întâlnit din nou și Radu a aflat de Climb Again, centrul de escaladă în care tinerii cu dizabilități se pot antrena.

Radu făcea oricum mult sport, sportul nu a lipsit niciodată din viața lui. În ultimiii ani s-a antrenat cu un grup în parc. La -20 grade, cu căciulă, 2 straturi de mănuși sau pe ploaie. Spune că motivația venea din dorință de a le demonstra altora că poate mai mult decât ei și atunci nici nu mai era luată în seamă dizabilitatea.

A mai auzit el că escalada ajută și s-a mai gândit să încerce, dar când a auzit că ai nevoie de ham, espadrile, instructor, i s-a părut complicat din cauza picioarelor lui. Știa că e un sport de picioare și având o dizabilitate, nu credea că vă găși pe cineva care să îl învețe. Obișnuia să se uite la filme, vedea cum se cățără alții și apoi se uita la picioarele lui și cum își târșie el picioarele, și s-a gândit că nu are nimeni timp să îl învețe pe el. Așa că din start a plecat cu “nu pot”.Totul este doar o lecție pe care trebuie să o înveți

La centrul Climb Again, însă, a descoperit o altă lume. Sala de escaladă, deschisă atât celor cu dizabilități, dar și celor fară dizabilități, l-a învățat că, de fapt, poate. Văzându-i pe cei care au dizabilitate, continuând să facă ceea ce fac, să participe la competiții și să aibă realizări, l-a schimbat mai mult mental decât fizic. Povestește cum a văzut determinarea lui Răzvan, Cosmin sau Angelo și că nu se dau bătuți, în ciuda dizabilității lor de vedere. Vazandu-i pe ei cum își depășesc condiția, și-a spus că nu vrea să se plângă, chiar dacă are durerile pe care le are și că vrea să facă ceea ce fac și ei. De la ei și-a luat motivația și a început să ignore durerea fizică.

Acum, încearca să le insufle și copiilor care vin la escaladă la Climb Again că tot ce se întâmplă cu ei e doar o lecție pe care trebuie să o învețe, că ei nu au dizabilitate. Pentru Radu e greșit să facă comparație între tipici și cei cu dizabilități și îi tratează cu egalitate. “Asta pentru că nici mie când am fost mic nu mi s-a zis că am o problemă, am fost încurajat că sunt ok.”

Radu și-ar dori ca oamenii o să-și dea seama că viața nu e despre lucruri materiale, ci despre ceea ce oferi, contează mai mult să oferi decât să primești.

Escalada este puterea lui Radu. Și a altor zeci de copii cu diferite tipuri de dizabilități. Dacă vrei să ajuți, donează 2 euro prin SMS la numărul 8844 cu textul VEZI sau orice altă sumă pe site-ul https://www.climbagain.ro/cum-poți-ajuta-tu !

Asociatia Climb Again este o organizatie non-guvernamentala afiliata la Federatia Romana de Alpinism si Escalada (FRAE), fondata si condusa de Claudiu Miu, fost campion balcanic de escalada.

Deschis la initiativa lui Claudiu Miu, sportiv de performanta care a suferit un accident, centrul Climb Again organizeaza din 2014 sesiuni gratuite de terapie prin escalada, sprijin psiho-emotional si kinetoterapeutic pentru copii si tineri cu dizabilitati: deficiență de vedere, de auz, tulburari neuromotorii, deficiente asociate. Climb Again este si coordonatoarea Lotului Romaniei de Paraclimbing.

România - Islanda: Un meci capital pentru echipa națională

Niciun comentariu


Echipa națională a României se va duela cu Islanda, joi de la ora 21:45, într-un meci din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2022. Cu o victorie, echipa noastră va fi calificată în mare măsură la barajul pentru turneul din Qatar.

Au rămas doar două meciuri pentru "tricolori" în preliminarii și misiunea este una clară: obținerea biletelor pentru baraj după confruntările cu Islanda (11 noiembrie) și Liechtenstein (14 noiembrie).

Înaintea acestor meciuri, clasamentul grupei J arată astfel: 1. Germania 21 puncte, 2. România 13 puncte, 3. Macedonia de Nord 12 puncte, 4. Armenia 12 puncte, 5. Islanda 8 puncte, 6. Liechtenstein 1 punct. Așadar, partida cu Islanda devine capitală pentru echipa noastră națională.

Pornim cu prima șansă în confruntarea cu Islanda

Conform cotelor din secțiunea pariuri preliminarii CM 2022 de la agenția Unibet, echipa noastră națională pornește cu prima șansă în confruntarea cu Islanda. Astfel, cota pentru un succes este 1.62, egalul are cota 4.10, iar victoria islandezilor are 5.60.

Sunt șanse destul de mari să vedem un meci cu puține goluri, astfel că 1.72 este cota pentru pariul sub 2.5 reușite. În schimb, cei care cred că se va marca de cel puțin trei ori pot miza pe cota 2.12. Pariul că ambele echipe marchează are cota 2.16, în timp ce pariul că o singură echipă va reuși are cota 1.66.

Tot din oferta Unibet am ales și un pont pentru meciul România - Islanda, disponibil prin funcția Creare Pariu. Avem o cotă atractivă de 2.10 pentru pariul că România se va impune și se vor marca sub 3.5 goluri.

Cum ne calificăm la baraj

1. În cazul în care învingem Islanda și Liechtenstein, suntem calificați indiferent de rezultatele din celelalte meciuri.

2. Dacă obținem patru puncte, ne calificăm la baraj în cazul în care Armenia și Macedonia de Nord nu obțin mai mult de 4 puncte. Pentru noi cel mai bun scenariu ar fi o remiză în meciul dintre Armenia și Macedonia de Nord.

3. Dacă obținem trei puncte ajungem la baraj în cazul în care Armenia și Macedonia de Nord nu obțin mai mult de trei puncte. În cazul în care obțin 4 puncte fiecare încă mai avem o șansă deoarece se va face un clasament în 3, dar avem nevoie de un golaveraj mai bun.

La barajul programat în primăvara anului următor se vor califica ocupantele locurilor 2 din cele 10 grupe din preliminarii alături de două câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor care nu au încheiat în primele 2 în preliminarii. Vor fi 6 meciuri de baraj (semifinale/finale), iar învingătoarele se vor duela între ele pentru a stabili ultimele 3 echipe calificate la Cupa Mondială.

România e considerată însă favorită în confruntarea cu Islanda, mai ales că i-am învins pe nordici și în meciul tur, cu 2-0.

Evenimentul “Vreau să fiu antreprenor”: 4500 de tineri, în dialog cu oameni de afaceri de succes

Niciun comentariu


Peste 4.500 de tineri au venit să învețe de la antreprenori de succes cum să își deschidă propriul business. Oameni de afaceri precum Dragoș Petrescu, Cristina Chiriac, Dragoș Anastasiu și Felix Pătrășcanu au împărtășit cum rezolvă problemele în companii, care este cel mai important lucru la început de drum, care sunt fricile lor și cum trec peste ele. În cadrul evenimentului a avut loc și o dezbatere dacă “Merită sau nu să fii antreprenor?” moderată de Cristian Onețiu unde două echipe de tineri au venit cu argumente pro și contra iar audiența a votat, finalizându-se cu un scor strâns de trei la doi în favoarea deschiderii unui business. 

“A fi antreprenor în România îți dă libertate”, “Nimic nu este imposibil”, “Este foarte important să încerci, fără să te gândești că o să o dai de gard” au fost cuvintele de încurajare pe care antreprenorii le-au transmis tinerilor participanți la evenimentul O discuție onestă despre antreprenoriat. 

Frica, cea mai mare piedică. Ce este important la început de drum?

Prima sesiune din cadrul evenimentului În spatele cortinei de business a fost dedicată lucrurilor mai puțin văzute și discutate în antreprenoriat, iar antreprenorii au atras atenția că frica este cel mai mare impediment la început în business: frica de eșec și frica de a nu-i dezamăgit pe ceilalți. Aceștia au menționat că a avea frici este ceva normal și că mereu te vei confrunta cu ele, exemplificând și care sunt temerile lor în acest moment. Cel mai important este felul cum le gestionezi și cât de mult le lași să îți afecteze afacerea. 

„Frica nu face casă bună cu antreprenoriatul așa că îndrăznește să îți trăiești visul. Cât la sută contează ideea? De unde iau banii necesari să îmi implementez ideea de business? Cum să fac primul million de euro? - sunt întrebări normale la care dacă ai găsit raspunsul corect atunci ai stofa de antreprenor. Și dacă ai decis să fii antreprenor, atunci fii pregatit să înveți în permanență și încearcă să colaborezi cu oamenii potriviți. Succesul vine după multe nereușite așa că nu te descuraja după primul eșec. Eșecul nu este opusul succesului, ci face parte din el!” – a declarat Cristina Chiriac, preşedintele Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF)

La întrebarea legată de cel mai important lucru la început de drum în business, fiecare dintre antreprenori a punctat curajul de a începe. Pe lângă acesta au fost alte câteva elemente importante adăugate de către fiecare, precum: sistemul de valori, curajul de a fi diferit și de a face un pas în față, capacitatea de a asculta și a integra feedbackul clientului, “De ce-ul” antreprenorului și al echipei, cunoașterea pieței, a concurenței și a avea informații corecte și concrete în timp real. 

Moderatorul evenimentului, Radu Constantin (actor, regizor și antreprenor), a abordat și subiectul încrederii în sine. Antreprenorii au menționat valorile personale ca fiind un pilon central în jurul căruia tinerii își pot dezvolta încrederea ca și antreprenori și totodată comunicarea este un alt element care joacă un rol important. Un lucru pe care tinerii îl pot lua în considerare este faptul că sunt la o vârstă la care își permit să încerce fiindcă sunt sănătoși, cel mai probabil nu au copii iar o parte este posibil să fie încă susținuți de părinți, motiv pentru care este o perioadă propice să testeze lumea de business și să încerce să își dezvolte o idee de afacere. Merită să fii antreprenor?

Evenimentul i-a provocat pe participanți să-și antreneze și gândirea critică propunând o dezbatere pe cinci teme de discuție și două echipe, una pro și una contra. Cele 5 teme au fost:

  • Ca antreprenor cu studii superioare, nu mi-aș mai deschide o afacere după primul eșec;
  • Antreprenoriatul merită toate sacrificiile și stresul pe care le implică;
  • Ca antreprenor, aș deschide mai degrabă o afacere în străinătate decât în România;
  • Ca persoană care își dorește un viitor prosper, aș deveni antreprenor beneficiind rapid de independență financiară și program flexibil;
  • Este o decizie bună să îți deschizi o afacere în perioade de transformari economice (pandemie, crize financiare, catastrofe naturale etc.).

“Avem nevoie să îi sprijinim pe tineri să își dezvolte și gândirea critică, în primul rând ca abilitate și apoi corelată cu percepția lor legată de antreprenoriat. Este un exercițiu care îi ajută să își întărească încrederea în sine și în drumul lor antreprenorial, înțeleg mai bine la ce să se aștepte și le aduce o nouă perspectivă procesul acesta de reflecție” – a declarat Alin Claudiu Apostu, Gazda și organizatorul evenimentului

După 992 voturi, echipa pro formată din cinci tineri antreprenori, participanți în programul de mentorat Tinerii, a câștigat dezbaterea. Finalul dezbaterii a atras și câteva sfaturi de la Cristian Onețiu, moderatorul dezbaterii:

  • Este important ca tinerii să gândească local la început pentru a-și valida ideea, însă apoi să gândească global și cum pot scala afacerea
  • Dacă au intenții de a construi o afacere, atunci să se gândească cum vor construi un business de un miliard de euro. Efortul de a face o afacere există oricum și timpul pe care îl aloca pentru acea afacere este același, indiferent de mărimea businessului. Curajul de visa până la un miliard de euro este cel care produce scânteia în minte. 
  • Este important pentru tineri să facă parte din comunități cu alți tineri care au aceleași aspirații ca ei și să se înconjoare de antreprenori de la care pot să învețe. 

În cadrul evenimentului, echipa “Vreau să fiu Antreprenor” a lansat și comunitatea HighFlyers dedicată pentru 100 de tineri la început de drum pe care să îi sprijine cu workshopuri, acces la mentori, informații despre finanțare, întâlniri cu antreprenori și acces la diferite produse și servicii precum contabilitate, înființare de business, marketing, web development, cursuri, cărți de business și altele.Carrefour își extinde amprenta locală printr-un nou parteneriat cu Cooperativa Grădinile Noastre din Zarand, Arad

Niciun comentariu
carrefour zarand

Carrefour România își suplimentează oferta de produse locale proaspete în magazinele sale din Centrul și Vestul țării, cu legume, verdețuri și fructe din zona Zarandului. 

Sortimentul local extins este disponibil ca urmare a semnării parteneriatului comercial pe termen lung cu Cooperativa Grădinile Noastre din Zarand, județul Arad, prin care Carrefour se angajează să preia producția cooperativei. Totodată, retailerul oferă tuturor fermierilor membri suport pentru planificarea producției, cât și pentru înțelegerea și navigarea cadrului legal, pentru a oferi cooperativei resursele necesare pentru a-și desfășura activitatea în mod sustenabil. 

„Carrefour este un aliat pentru fermierii români. Am încercat să oferim un exemplu și să participăm activ la crearea unui noi model de lucru împreună cu producătorii, fiind primul retailer care a fondat o cooperativă agricolă, la Vărăști, Giurgiu. Iar experiența a fost cât se poate de pozitivă de ambele părți. Susținem în continuare asocierea fermierilor în cooperative, acestea putând avea un rol major în dezvoltarea economică și în garantarea securității alimentare. Suntem, în același timp, un aliat pentru consumatori, cărora le oferim produse sănătoase, locale, curate. Nimic din acest demers nu este întâmplător - dimpotrivă, continuăm strategia noastră de susținere a fermierilor locali și a produselor sănătoase, ca parte din angajamentul nostru global Act for Food”, a declarat Julien Munch, CEO Carrefour România. 
Silviu Diaconu, Romeo Jurj, Julien Munch


Această cooperativă, prin infrastructura internă de ambalare, livrare și depozitare, asigură necesarul de legume proaspete de sezon din rețeaua Carrefour din regiunea Transilvaniei Centrale și de Vest și un model de distribuție rapidă, în maxim 24h de la culegere direct în magazine. Astfel, prin suportul oferit la nivel de organizare și planificare a producției la cote optime, se asigură un flux constant, susținut, prin care se elimină risipa, de cele mai multe ori cauzată de o lipsă de cerere sau a unei previziuni incorecte asupra pieței.Cooperativa Grădinile Noastre din Zarand are șapte membrii fondatori, mici producători din județul Arad (Jurj Romeo Marius, Varga Mihai Aurel, Trînc Beniamin, Șeran Paul, Flueraș Cătălin, Breaz Bianca, Farcaș Alexandru), familii de fermieri și legumiculturi cu tradiție din regiune, administrând câteva hectare de pământ. Cooperativa din Zarand acoperă o zonă mai amplă legumicolă, incluzând câteva comune precum Zărand, Olari, Seleuș, Pâncota, Chereluș, Tomnatec, Teremia Mare, Ciocaia, Ghiorac. Aici se cultivă momentan o varietate de legume și verdețuri conform specificului zonei: vinete, ardei gras bianca, ardei California roșu, ardei iute, roșii roz rotunde, roșii monterosa, ardei kapia roșu, gogoșari, salată, castraveți cornișon, ceapă verde, leuștean, mărar, pătrunjel, dovleac plăcintar, dovlecel, gulii, rădăcinoase, cât și mere golden.

O parte dintre aceste produse, disponibile în sezon, se află de acum pe rafturile magazinelor Carrefour în toate cele trei formate - Hipermarket, Market și Market Express din orașe din zona Centrală și de Vest a țării. Pe viitor, cu sprijinul Carrefour, Cooperativa din Zarand va putea să își extindă atât sortimentul produs, cât și numărul de membri.

„Ne bucurăm să avem produsele de la cooperativă în magazinele Carrefour, astfel încât tot mai mulți români să poată savura gustul legumelor, verdețurilor și fructelor cultivate în mod tradițional în zona Zarandului. Prin acest parteneriat, avem acces la o piață de desfacere mult mai largă și, la fel de important, primim sprijin pentru planificarea producției astfel încât să o calibrăm la cerere și alte considerente. Suntem siguri că acesta este începutul unei colaborări foarte bune alături de Carrefour, din care câștigă nu doar părțile implicate, ci și consumatorii români”, a adăugat Jurj Romeo Marius, Președintele Cooperativei Grădinile Noastre din Zarand.

Cooperativa din Zarand este a doua cooperativă sprijinită de Carrefour România în mod direct. Compania a fost primul retailer care a fondat în 2017 o cooperativă agricolă, la Vărăști, Giurgiu, inițiativă unică pe piața locală. În primii 3 ani de activitate, cooperativa a produs 16.050 de tone de legume și și-a mărit numărul de membri, de la 4 familii la peste 130. În anumite părți de sezon, până la 100% din necesarul de legume și verdețuri din rețeaua Carrefour este asigurat de partenerii din Vărăști, cu mici variații în funcție de tipul de produs și regiune. În plus, produsele furnizate de cooperativă ajung pe rafturile magazinelor Carrefour din București în cel mult 12 de ore și în restul țării în maximum 24 de ore, ceea ce le garantează prospețimea. 

Susținerea cooperativelor de către Carrefour România și parteneriatele cu producători locali sunt parte din strategia globală Act for Food, prin care Carrefour promovează tranziția către o alimentație sănătoasă. În acest sens, Carrefour România colaborează cu peste 1.000 de producători locali pe segmentul produselor proaspete și, în plus, derulează programe prin care susține micii și marii producători români și oferă, în același timp, clienților o ofertă variată de produse sănătoase - locale, bio sau cu origini curate în magazinele sale. 

Printre aceste programe se numără Creștem România BIO, prin care susține fermierii care se convertesc la agricultura bio și Deschidem Vinul Românesc, prin care promovează vinurile românești. În plus, anul trecut, Carrefour a eliminat 100 de aditivi controversați din produsele sale marcă proprie, marcând încă un pas către tranziția alimentară.


Vânzările de produse Smart Home vor creşte cu 100% anul viitor

Niciun comentariu
smart home


ABN Systems International, deţinătoarea singurului brand 100% românesc de accesorii telecom și produse Smart Home, Tellur, şi unul dintre liderii pieţei de distribuţie de produse şi accesorii IT&C din România, estimează că vânzările sale de produse Smart Home vor creşte cu 100% în 2022, comparativ cu 2021.

Compania a înregistrat o creştere a vânzărilor de produse din categoria Smart Home cu 46% în primul semestru al acestui an, față de aceeaşi perioadă din 2020, şi estimează ca trendul ascendent să se mențină şi în următorii ani. Cel mai bine vândut produs în 2021 din această categorie este termostatul Tellur, pentru care ABN Systems apreciază o creştere cu 200% comparativ cu anul trecut.    

Începând cu anul viitor, compania are în plan să abordeze noi pieţe cu aceste produse, atât pe plan intern, prin intermediul reţelelor de magazine Do-It-Yourself (DIY), cât şi pe plan extern, în special ţări din Europa de Vest şi Orientul Mijlociu, aceasta fiind deja prezentă cu produse în peste 25 de ţări. 

„În România, piața Smart Home este încă una foarte mică, estimată la cca 15 -20 de milioane de euro, sub 1% din întreaga piață europeană, de 23 de miliarde de euro, unde cererea cea mai mare este în UK, Germania, Franța și Italia. Totuși, o piață încă mică înseamnă un mare potențial de creștere, de 30-40% în 2022. Noi am înregistrat rezultate foarte bune până acum, atât pe plan intern, cât şi extern, cu produsele noastre Smart Home şi suntem pregătiţi să valorificăm această oportunitate de dezvoltare pe o piață în expansiune accelerată", a declarat George Barbu, CEO ABN Systems International.Numărul tot mai mare de utilizatori de internet, creșterea venitului disponibil al consumatorilor în economiile în curs de dezvoltare, importanța tot mai mare a monitorizării locuințelor în locații îndepărtate, nevoia tot mai mare de soluții de economisire de energie și cu emisii reduse de carbon, proliferarea rapidă a smartphone-urilor și gadgeturilor inteligente, îngrijorarea tot mai mare cu privire la siguranță, securitate sunt doar câţiva dintre aceşti factori determinanţi ai creșterii pieței de profil. 

Dimensiunea pieţei globale pentru case inteligente a fost evaluată la 79,13 miliarde USD în 2020 și se așteaptă să ajungă la 313,95 miliarde USD până în 2026, având o rată anuală de creștere de 25,3% în perioada prognozată (2021-2026), conform unor analize efectuate la nivel global. De asemenea, piaţa europeană de Smart Home se aşteaptă să crească de la 23,2 miliarde de dolari în 2020 până la 39,6 miliarde de dolari până în 2025, cu o rată de creştere de 11,3%. 

Între cele mai noi produse pe segmentul Smart Home din gama proprie a ABN Systems International, Tellur, se numără:  camerele solare; videointerfonul;  senzorii de fum şi gaz; robotul de curăţat geamuri şi prizele AC. Acestea se pot folosi atât în mod independent, cât şi integrate cu alte dispozitive, fiind realizate în colaborare cu Tuya, unul dintre liderii mondiali ai platformelor de dezvoltare IoT (Internet of Things). 

ABN Systems are un portofoliu diversificat de produse Tellur Smart Home, care au la bază tehnologii de ultimă oră, beneficiază de un bun raport calitate-preţ şi pot fi gestionate de oriunde  prin aplicația Tellur Smart (accesibilă în AppStore și GooglePlay).   

Descopera Romania - Vizita la Cetatea Devei

Niciun comentariu
cetatea devei

Cetatea Devei este atestată documentar în 1269. Monument istoric, devenit simbol al Devei, cetatea, în forma pe care o are în prezent, este un punct important turistic, stârnind interesul vizitatorilor atât prin ruinele ei cât și prin poziția sa care domină orașul. 

Monument istoric și de arhitectură laică, Cetatea medievală a Devei a fost construită la mijlocul secolului al XIII-lea pe Dealul Cetății, un con vulcanic cu altitudinea de 378 m.

Prin poziția sa strategică deosebită, cetatea a păzit din înălțimea ce domina orașul Deva, secole de-a rândul, ieșirea și intrarea în Transilvania pe valea Mureșului. S-au descoperit aici urme de locuire din neolitic și din epoca bronzului iar prezența unor blocuri de piatră cioplită, cu caracteristicile tăieturi în formă de coadă de rândunică, îi face pe arheologi să intuiască rămășițele unei fortificații dacice.

De-a lungul existenţei sale, cetatea a avut rol de apărare împotriva tătarilor și a altor potențiali dușmani care urmăreau ocuparea regiunii, a fost refugiu pentru nobili în fața răscoalelor țărănești, reședință nobiliară, închisoare și garnizoană şi a asigurat protecția călătorilor și a comercianților care circulau în lungul Văii Mureșului.

Istoria Cetății Deva este însoțită de numeroase mituri şi legende, despre zâne, pitici, balauri și voinici, despre tunelurile subterane care ar duce spre Castelul Corvinilor din Hunedoara.

Poate cea mai interesantă legendă arată că un pietrar pe nume Kelemen încearcă să construiască Cetatea Devei împreună cu alţi 12 meşteri, însă absolut tot ce construia ziua se dărâma noaptea, asemănarea cu meşterul Manole fiind evidentă. Pentru a duce la capat proiectul, ei au stabilit să o jertfească pe prima soţie care le aduce mâncarea în ziua următoare, iar cenuşa ei sa fie amestecată cu tencuiala. Soţia lui Kelemen, numită tot Ana – ca în legenda lui Manole -, a fost sacrificată, iar construcţia s-a finalizat.

Dincolo de legende şi poveşti frumoase, conform unor cercetări arheologice recente, activitatea de pe Dealul Cetăţii începe în epoca neolitică, aici fiind descoperite terasele care atestă cultura Coţofeni, specifică triburilor de războinici şi crescătorilor de animale din epoca bronzului.România va avea o creștere de doar 0,7% a vânzărilor de autoturisme și vehicule comerciale ușoare noi în acest an

Niciun comentariu
industria auto

România va înregistra în acest an o creștere de doar 0,7% a vânzărilor de autoturisme și vehicule comerciale ușoare noi, respectiv 142.000 de unități, dar pe termen mediu va putea depăși recordul înregistrat în 2019, reiese din raportul Autofacts realizat de PwC în Europa Centrală, pe baza datelor IHS Markit.

Astfel, se estimează că vânzările auto de pe piața locală vor avansa cu circa 46% până în 2024, comparativ cu acest an, reprezentând cea mai mare creștere dintre cele cinci state analizate în raport: Slovacia (40%), Polonia (20%), Cehia (15,5%) și Ungaria (15%). 

”Criza semiconductorilor a afectat puternic întreaga industrie auto, iar asta se reflectă în lipsa mașinilor din stoc și în termenele de livrare extinse chiar și de până la un an de la data comenzii. După câteva luni de creștere care promiteau un an 2021 bun pentru piața auto, impulsionat și de programul Rabla, în septembrie înmatriculările s-au redus cu aproape 18%, iar în octombrie scăderea s-a adâncit la peste 23%. Astfel că, în cel mai bun caz, finalul de an se va încheia cu un mic avans față de nivelul din 2020”, a declarat Daniel Anghel, Partener, Liderul serviciilor pentru industria automotive, PwC România.
Daniel Anghel

 

Raportul Autofacts estimează că Polonia va încheia anul 2021 cu o creștere de 6,5% a vânzărilor auto noi, urmată de Cehia, cu 5,9%, și Ungaria, cu 1,06%. Singura piață pentru care se estimează scădere, de 2,4%, este Slovacia. 

Per total, perspectivele de vânzări din cele cinci state vor fi determinate în principal de disponibilitatea produselor și de modul în care evoluează pandemia. Analiza PwC Autofacts indică un plus de 5% față de 2020, la 1,1 milioane de mașini vândute.

Evoluția producției în România și previziuni

După un declin de 11% a producției auto în 2020, estimările Autofacts și IHS arată o creștere de aproximativ 5% în acest an, la 461.000 unități, un motor important al acestei majorări fiind modelul Duster al Dacia (+22.000 unități, un avans anual de 12%) și Ford Puma (+20.000 de unități, 15% creștere). Performanța va depinde totuși de asigurarea necesarului de semiconductori în următoarele luni.

România se plasează pe locul al treilea în Europa Centrală după nivelul producției auto din acest an, după Cehia și Slovacia și înaintea Poloniei și Ungariei.

Estimările până în 2028 arată o creștere a producției auto din România cu 30%, față de nivelul din acest an, la 602.000 unități, o rată similară fiind preconizată și pentru Cehia și Ungaria. Cel mai mare avans, de 47%, este așteptat în Polonia, iar cel mai mic, de 10%, în Slovacia. 

În ceea ce privește producția de vehicule electrice și hibrid în Europa Centrală, IHS Markit estimează că 53% din producția auto totală din Ungaria va fi reprezentată de vehiculele electrice cu baterii - BEV până în 2028, aceasta fiind urmată de Cehia, cu o cotă de 45%, și Slovacia, cu 27%. În România accentul va fi pe autoturisme FHEV (full hybrid) și va fi dictat de Dacia.

Per total, IHS Markit a revizuit prognoza de producție pentru cele cinci state în acest an cu minus 8%, în comparație cu ultimul raport, la un total de 3,5 milioane de vehicule. Acest volum depășește cu 4% nivelul din 2020, dar este cu 15% sub volumul din 2019 (4,1 milioane).

În primele trei trimestre ale anului 2021, întreaga producție auto din Europa s-a redus cu  1,9 milioane de unități, din care 16% (309.000 unități) reprezintă pierderile Cehiei, Poloniei, Slovaciei, României și Ungariei.


Xerox primește sigiliul Terra Carta în semn de recunoaștere pentru crearea unui viitor sustenabil

Niciun comentariu

miercuri, noiembrie 10, 2021

xerox


 Xerox Holdings Corporation a anunțat faptul că a primit sigiliul Terra Carta. Sigiliul inaugural Terra Carta 2021 răsplătește companiile globale care pun accentul pe inovare și își demonstrează angajamentul în crearea piețelor cu adevărat sustenabile, aliniindu-se obiectivelor planului de redresare Terra Carta pentru Natură, Oameni și Planetă, care a fost lansat în ianuarie 2021.

„Sigiliul Terra Carta recunoaște acele organizații care și-au luat un angajament serios pentru crearea unui viitor care este mult mai sustenabil și plasează Natura, Oamenii și Planeta în centrul economiei. Cu toții trebuie să facem schimbări dacă dorim să păstrăm planeta pentru copiii și nepoții noștri, iar aceste companii s-au angajat să faciliteze acest lucru”, a spus Alteța Sa Regală Prințul de Wales.

Sigiliul Terra Carta a fost acordat companiilor care dețin o poziție de lider în industria lor și care au strategii de tranziție credibile, susținute de date științifice recunoscute la nivel global, pentru atingerea obiectivelor net zero până în 2050 sau mai devreme.

„Am dori să mulțumim Alteței Sale Regale pentru că a condus lansarea inaugurală Terra Carta Seal și suntem onorați să primim această recunoaștere. La Xerox, credem de multă vreme că business-urile, precum al nostru, joacă un rol esențial în protejarea sănătății planetei, creând în același timp un viitor mai bun pentru toți. Cu o strategie complexă pentru atingerea obiectivelor net zero până în 2040, angajamentele noastre depășesc cerințele Terra Carta. Suntem mândri să deschidem calea în promovarea inovației sustenabile. Făcând acest lucru, ajutăm la rezolvarea unora dintre cele mai mari provocări ale lumii”, a declarat John Visentin, vicepreședinte și CEO, Xerox.

Schimbările climatice fiind una dintre problemele definitorii de astăzi, Xerox și-a accelerat anul acesta obiectivele net zero cu 10 ani, până în 2040, așa cum se menționează în 2021 Corporate Social Responsibility Report. Raportul marchează prima dată când Xerox și-a publicat strategia către net zero. Această strategie se concentrează, în special, pe îmbunătățirea proceselor și a eficienței energetice, precum și pe proiectarea de produse responsabile față de mediu și noi tehnologii. Xerox a pregătit raportul CSR 2021 în conformitate cu standardele Global Reporting Initiative (GRI) și United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).


Nu pierde
© all rights reserved
made with by templateszoo