De ceva vreme, conform legislației, Consiliul Național al Audiovizualului a primit atribuții cu privire la supravegherea conținutului video postat pe platforme online precum YouTube.

Consiliul Național al Audiovizualului a facut o sesizare platformei YouTube cu privire la faptul că accesul minorilor la videoclipuri inadecvate nu este restricționat, așa cum este menționat în regulamentul intern al YouTube.

Conform unor precizări făcute de CNA, ca urmare a unor informații eronate postate online, în fapt, speța a fost analizată în data de 24.05.2023, când au fost discutate rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare, ca urmare a unei reclamații din acea perioadă, pentru mai multe melodii care aparțin genului musical trap (Albert Nbn și Nane – Zoro; Albert Nbn – Beto; Nane feat. Amuly, Credit și Solomon – Rotație; Killa Fonic feat. Azteca și Nane - Kpcoca; Amuly – Constant), identificate pe platforma de partajare a materialelor video YouTube. Membrii Consiliului au decis, în ședința din 24.05.2023, să transmită o notificare către Google Ireland Limited, deoarece au constatat că accesul la videoclipurile monitorizate nu este restricționat minorilor, nefiind utilizat niciun instrument de verificare a vârstei utilizatorului.   

Contactat de G4Media, Mircea Toma, membru al CNA, a declarat că această sesizare nu are cu mult mai multă importanță față de o sesizare simplă a oricărui cetățean.

Azi, CNA a revenit cu o precizare importantă, demersul din luna mai al Consiliului nu poate fi asimilat unui act de cenzură și nu are nicio legătură cu recentul scandal mediatic provocat de prestația trapperului Gheboasă la festivalul Untold.

Subiectul a pornit de la o sesizare primită pe e-mail de către Consiliu în care se face legătura între cazurile de violență în școli și mesajul din muzica trap, de la acea vreme.

Informațiile postate în presă au avut drept context scandalul a pornit după ce Jandarmeria Cluj s-a autosesizat şi l-a amendat pe trapperul Gheboasă (Gabriel Gavriș) pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora, după concertul acestuia de la Untold, unde a cântat piesa „Dă-i țiganca”, cu versuri precum: „O, ce țigancă frumoasă / Cum dă din gă..ză, Filme de groază, este jegoasă”. De asemenea, instituția a sesizat Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Conform noii legi a audiovizualului, Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, actualizate, CNA are atribuții în ceea ce privește platformele de partajare de conținut video.

Art. 42 din Legea 504/2002, actualizată, prevede că 

Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video au obligaţia să ia măsuri corespunzătoare pentru a proteja:

a)minorii, de programele, de materialele video generate de utilizatori şi de comunicările comerciale audiovizuale care le pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală, în special de programele care conţin pornografie sau violenţă nejustificată, conform prevederilor art. 39 alin. (1);

b)publicul larg, de programele, de materialele video generate de utilizatori şi de comunicările comerciale audiovizuale care conţin incitări la violenţă sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui grup, bazate pe motive precum sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere, dizabilităţi, vârsta sau orientare sexuală sau boală cronică contagioasă ori necontagioasă;

c)publicul larg, de programele, de materialele video generate de utilizatori şi de comunicările comerciale audiovizuale având un conţinut a cărui difuzare constituie instigare publică la săvârşirea de infracţiuni la Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau la Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată, ori infracţiuni de natură rasistă şi xenofobă.

În scopul protecţiei minorilor, furnizorii de platforme de partajare a materialelor video au obligaţia să ia măsuri pentru controlul accesului la conţinut, astfel:

a)includerea şi aplicarea, în termenii şi condiţiile serviciilor de platformă de partajare a materialelor video, a cerinţelor derivate din aplicarea prevederilor art. 42;
b)includerea şi aplicarea, în termenii şi condiţiile serviciilor de platformă de partajare a materialelor video, a cerinţelor prevăzute la art. 29 alin. (1) şi (2), privind comunicările comerciale audiovizuale care nu sunt promovate, comercializate sau organizate de către furnizorii de platforme de partajare a materialelor video;
c)includerea unei funcţionalităţi prin care utilizatorii care încarcă materiale video generate de utilizatori să declare dacă astfel de materiale video conţin comunicări comerciale audiovizuale în măsura în care aceştia au cunoştinţă de acest lucru sau în măsura în care se poate presupune în mod rezonabil că aceştia au cunoştinţă de acest lucru;
d)instituirea şi utilizarea unor mecanisme transparente şi uşor de utilizat care să le permită utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video să raporteze sau să semnaleze respectivului furnizor al platformei de partajare a materialelor video conţinutul menţionat la art. 42 care este furnizat pe platforma sa;
e)instituirea şi utilizarea unor sisteme prin intermediul cărora furnizorii de platforme de partajare a materialelor video să le explice utilizatorilor acestor platforme care au fost efectele raportării şi ale semnalării prevăzute la lit. d);
f)instituirea şi utilizarea unor sisteme care să permită verificarea vârstei utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video în ceea ce priveşte conţinutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor;
g)instituirea şi utilizarea unor sisteme uşor de utilizat care să le permită utilizatorilor de platforme de partajare a materialelor video să clasifice conţinutul prevăzut la art. 42;
h)furnizarea unor sisteme de control parental aflate sub controlul utilizatorilor finali în ceea ce priveşte conţinutul care poate afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor;
i)instituirea şi utilizarea unor proceduri transparente, uşor de utilizat şi eficace de gestionare şi soluţionare a plângerilor utilizatorilor către furnizorul de platforme de partajare a materialelor video în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor prevăzute la lit. d)-h);
j)instituirea unor măsuri şi instrumente eficace privind educaţia în domeniul mediei audiovizuale şi sporirea gradului de informare a utilizatorilor cu privire la respectivele măsuri şi instrumente.

Astfel, potrivit noii legi a audiovizualului, CNA poate, teoretic, să dea amenzi şi să ceară platformelor să suspende un cont dacă acesta încalcă legea ! În teorie, totul este posibil, în practică încă nu există o metodă prin care miile de creatori de conţinut online să poată fi monitorizaţi de forul audiovizual și nici nu ar putea fi posibil așa ceva. Totuși, pe parcurul ultimelor luni forul a avut pe ordinea de zi a ședințelor subiecte cu reclamații la adresa conținutului video postat pe platforma Youtube.