Opinie Deloitte: Provocarile calculului salarial in domeniul IT

Bogdan Chirea
0

Angajații și angajatorii din domeniul IT se confruntă, de la finalul anului 2023, cu o serie de modificări cu un impact semnificativ în domeniul salarizării. 

Printre măsurile care au vizat această industrie, aplicabile încă din luna noiembrie 2023, se numără: limitarea scutirii de la plata impozitului pe venit la salariile de până la 10.000 de lei, permisiunea acordată angajaților de a opta pentru exceptarea de la plata pilonului II de pensii, tot în limita a 10.000 de lei, rezultând astfel o reducere a contribuției la pensie (CAS) cu 4,75 puncte procentuale, limitarea aplicării facilităților fiscale până la finalul anului 2028, precum și aplicarea scutirii la un singur angajator, respectiv la locul de muncă unde salariatul a declarat funcția de bază. 

Începând cu luna ianuarie 2024, autoritățile au clarificat și faptul că, pentru salariații care încetează activitatea la un angajator și încheie un contract de muncă cu altul în decursul aceleiași luni, scutirea de impozit se va aplica proporțional, în funcție de perioada în care au activat la fiecare angajator, astfel încât, pe întreaga lună, salariatul să nu poată beneficia de un plafon total mai mare de 10.000 de lei.

Având în vedere multitudinea de modificări legislative care au vizat industria IT, departamentele de resurse umane au fost nevoite să implementeze rapid noile prevederi, să adapteze procesul de salarizare astfel încât să asigure respectarea noilor reglementări, acuratețea calculului salarial, precum și încadrarea în termenele de plată a salariilor. 

Deși modificările fiscale au intrat în vigoare începând cu luna noiembrie 2023, departamentele de resurse umane încă se confruntă cu provocări, atât în ceea ce privește noua modalitate de calcul salarial, cât și în ceea ce privește comunicarea cu salariații, pentru că aceștia adresează numeroase întrebări legate de fluturașul de salariu, având în vedere complexitatea ridicată a modului în care se calculează salariile.

Aspecte importante în calculul salarial

În aceste condiții, specialiștii în salarizare trebuie să țină cont de o serie de aspectele în procesul lunar de calcul salarial. 

Un prim aspect este legat de faptul că plafonul de 10.000 de lei până la care se aplică facilitățile fiscale este reprezentat de venitul brut total realizat în luna respectivă de către salariat, inclusiv suma aferentă biletelor de valoare. Spre exemplu, dacă un salariat realizează într-o lună un venit brut de 9.600 de lei, dar primește și tichete de masă în valoare de 500 de lei, atunci venitul acestuia va depăși cu 100 de lei plafonul maxim de 10.000 de lei. Prin urmare, pentru diferența de 100 de lei nu se vor aplica facilitățile fiscale. În consecință, pentru această sumă, angajatorul îi va reține impozitul pe venit, de 10%, și contribuția de asigurări sociale de sănătate, tichetele de masă fiind exceptate de la plata contribuției la pensie.

Un alt aspect constă în faptul că salariații își pot modifica lunar opțiunea cu privire la contribuția pentru pilonul II de pensii. Prin urmare, este necesar ca angajatorii să colecteze și să verifice în fiecare lună declarațiile salariaților, dar și să ajusteze corespunzător calculul salarial.

De asemenea, angajatorii trebuie să verifice lunar salariații care au început sau au încetat activitatea în decursul lunii, în vederea aplicării plafonului de 10.000 de lei corespunzător zilelor în care salariatul a avut contractul activ.

Încă un aspect extrem de important apare în cazurile în care compania acordă elemente salariale cu tratament fiscal diferit, stabilite în valoare netă (de exemplu, tichete de masă, care, începând din ianuarie 2024, intră în sfera de aplicare a contribuției la sănătate  - CASS - și un bonus de performanță pentru care se aplică atât impozit pe venit, cât și contribuții sociale obligatorii), iar calculul salarial devine unul complex, fiind necesară o atenție sporită în ceea ce privește situația specifică a fiecărui salariat în parte. Spre exemplu, dacă angajatorul decide să compenseze taxele pentru tichetele de masă, suma aferentă nu va fi fixă pentru toți salariații, ci va fi influențată de celelalte venituri înregistrate de fiecare salariat în parte și incluse în plafonul de 10.000 de lei.

Condiții necesare pentru aplicarea facilităților

Nu în ultimul rând, este important de precizat că facilitățile fiscale pentru domeniul IT se aplică doar pentru perioada în care sunt îndeplinite condițiile specifice (inclusiv cele substanțiale) prevăzute de lege atât de către angajator, cât și de către salariat. Spre exemplu, acestea se pot aplica doar dacă salariatul realizează venituri ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator. 

Prin urmare, într-o industrie atât de dinamică, angajatorii trebuie să acorde o atenție sporită, pe de-o parte, mișcărilor și modificărilor ce au loc în cadrul echipelor de proiect sau în cadrul organizației și, pe de altă parte, proiectelor la care lucrează salariații eligibili pentru facilitățile fiscale. Spre exemplu, dacă salariatul își va schimba activitatea și funcția, iar noua funcție nu este eligibilă în conformitate cu Ordinul 1415/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, atunci salariatul nu va mai putea beneficia de aplicarea facilităților fiscale din IT. Mai mult, nu este suficient ca salariatul să aibă o funcție eligibilă pentru aplicarea facilităților fiscale, ci este necesar ca acesta să desfășoare, în realitate, activități de creare de programe de calculator, pentru a putea beneficia de facilități. 

În concluzie, având în vedere contextul creat de modificările legislative frecvente, printre marile provocări ale angajatorilor se numără adaptarea rapidă la noile reglementări, dar și menținerea nivelului de satisfacție a salariaților pe tot parcursul acestui proces de adaptare. În același timp, în astfel de momente, unul dintre cele mai importante aspecte în relația cu salariații este comunicarea cu ei, dar și ghidarea lor în domeniul fiscal, pentru o înțelegere corectă a impactului modificărilor legislative ce le sunt direct aplicabile. Pentru a veni în ajutorul angajatorilor, dar și al angajaților din domeniu, autoritățile fiscale au furnizat instrucțiuni de implementare a modificărilor legislative prin intermediul ghidului privind modalitatea de aplicare a facilităților fiscale în IT.

Material de opinie de Elena Răileanu, Senior Manager, Impozitarea Veniturilor, și Elena Grigore, Senior Consultant, Soluții de Servicii Externalizate, Deloitte România
Categorii

Trimiteți un comentariu

0Comentarii

Comentariul va fi postat dupa aprobare

Trimiteți un comentariu (0)

#buttons=(Am înțeles!) #days=(30)

Acest website folosește cookie-uri pentru a optimiza experiența de navigare. Vezi
Ok, Go it!