streaming

Modificări recente rezultate din transpunerea în legislația română a Directivei UE privind serviciile media audiovizuale nr. 2018/1808 (Directiva AVMS) au un impact direct asupra platformelor de streaming care operează în România, sub forma unei taxe asupra veniturilor, precum și a unor noi obligații de raportare. 

Parlamentul României a adoptat recent o nouă lege care a adus modificări unor reglementări existente, inclusiv Legea audiovizualului nr. 504/2022, precum și Ordonanța cinematografiei nr. 39/2005.

În modificări este inclusă obligația platformelor de streaming, cunoscute și sub denumirea de furnizori de video la cerere (furnizori VOD), de a plăti o contribuție financiară pentru încasările din abonamentele locale și tranzacțiile unice, împreună cu un set de obligații de reglementare. O parte din această contribuție poate fi sub formă de investiții în industria filmului local, în anumite condiții.

Conform Directivei AVMS, statele membre au opțiunea (dar nu și obligația) de a impune o contribuție financiară furnizorilor de VOD.

Statul român a optat în cele din urmă pentru contribuții, sub următoarele forme:

Taxă de 4 la sută la furnizorii de VOD pe veniturile generate în România, din abonamente sau tranzacții unice de vizionare a lucrărilor audiovizuale prin servicii de transmisie de date.

Taxă de 3 la sută la prețul plătit de telespectatori pentru fiecare lucrare audiovizuală descărcată, prin intermediul serviciilor de transmitere a datelor sau platformelor de streaming. Această dispoziție a existat anterior, dar a fost modificată pentru a-și extinde aplicabilitatea.

Atât furnizorii de VOD români, cât și furnizorii de VOD din afara României care oferă servicii VOD în țară sunt supuși taxelor de mai sus.

Furnizorii de VOD trebuie să plătească aceste contribuții direct către CNC și vin cu obligații specifice de raportare. Deși încă nu a fost emisă nicio declarație oficială, înțelegem că CNC a început deja să notifice furnizorii de VOD cu privire la noua obligație financiară.

Furnizorii de VOD pot opta pentru finanțarea directă a producțiilor locale de film. Dacă aleg să facă acest lucru, ei pot investi până la 40% din taxa de 4%. Investițiile în alte lucrări audiovizuale, cum ar fi seriale (producții TV) nu ar fi eligibile.

Pentru a se califica pentru opțiunea de investiții directe, furnizorii de VOD trebuie:

  • să notifice CNC interesul lor pentru investiții directe într-o producție cinematografică românească; și
  • să aibă o cerere de la un producător de film român pentru o astfel de investiție.

Transpunerea Directivei AVMS în legislația locală este un pas important înainte pentru industria audiovizualului din România.

Conform prevederilor existente, atât furnizorii globali de VOD care își oferă serviciile în România, cât și furnizorii locali au opțiunea de a direcționa o parte din sumele datorate CNC către producția de filme locale, ceea ce ar putea oferi un stimulent semnificativ pentru sectorul audiovizual local. .

Cu toate acestea, activitatea autorității ar trebui să fie mai previzibilă, astfel încât CNC ar trebui să colaboreze cu toți furnizorii de VOD din România pentru a facilita investițiile directe în industria locală, sporindu-și capacitățile și hrănindu-și potențialul de a crea conținut de înaltă calitate pentru publicul global. În plus, CNC ar trebui să emită norme specifice, adaptate pentru platformele de streaming, care să le încurajeze și mai mult să investească în producția locală de film, oferind beneficii suplimentare în acest sens.