Page Nav

HIDE

GRID STYLE

GRID_STYLE

Articole recente:

latest

Ads Place

Universitatea Ovidius din Constanta demarează proiectul "GAUDEAMUS IGITUR - ŞANSE EGALE LA EDUCAŢIE"

Universitatea "Ovidius" din Constanţa anunţă începerea activităţilor proiectului cu titlul "GAUDEAMUS IGITUR - ŞANSE EGALE...


Universitatea "Ovidius" din Constanţa anunţă începerea activităţilor proiectului cu titlul "GAUDEAMUS IGITUR - ŞANSE EGALE LA EDUCAŢIE", cod CNFIS-FDI-2018-0486. Proiectul este finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale, din fondul de dezvoltare instituţională, domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră).

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 08.06.2018-07.12.2018 şi are o valoare totală de 328330,00 lei. Finanţarea din fondul de dezvoltare instituţională este în valoare de 280.000 lei.

Proiectul a fost conceput să promoveze ideea că educaţia este singura modalitate concretă şi durabilă prin care o persoană poate evolua şi prin care poate contribui la dezvoltarea generală a societăţii. În acelaşi timp demersul nostru conştientizează ideea conform căreia elevii din mediul rural pot accede la studii universitare şi pot urma un parcurs academic care să le asigure dezvoltarea pe termen mediu şi lung. Proiectul a fost conceput astfel încât să fie accesibil tuturor elevilor cărora le este prezentat şi să poată crea şanse egale la educaţie pentru toţi absolvenţii de liceu care obţin o diplomă de bacalaureat.

Proiectul "GAUDEAMUS IGITUR - ŞANSE EGALE LA EDUCAŢIE" este implementat în cadrul a 30 de licee şi va derula o campanie prin care vor fi conştientizate oportunităţile oferite de şansele egale la educaţie. În cadrul vizitelor de lucru pe care echipa de proiect le vor avea cu elevii din liceele situate în mediul rural elevii vor beneficia de consiliere şi pregătirea alegerii informate în carieră. Vizitele vor fi organizate în instituţii de învăţământ din comunele situate în judeţele: Constanţa, Tulcea, Călăraşi, Brăila, Ialomiţa şi Buzău şi au ca principal scop îndrumarea elevilor către învăţământul superior şi spre Universitate.

Proiectul "GAUDEAMUS IGITUR - ŞANSE EGALE LA EDUCAŢIE" are ca obiectiv general optimizarea strategiei academice, a promovării portofoliului educaţional şi a strategiei privind studenţii şi absolvenţii în cadrul Universităţii "Ovidius" din Constanţa, având la bază principiul creşterii echităţii sociale cu accent pe incluziunea socială, sporirea accesului la învăţământul superior a tinerilor din mediul rural şi corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii. Campania de informare precum şi vizitele vor fi derulate în cadrul proiectului finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor publice din România - FDI 2018. În acest sens, cadre didactice însoţite de un consilier vocaţional şi studenţi ai UOC, se vor deplasa la liceele din localităţile rurale vizate, unde vor susţine workshop-uri şi şedinţe de consiliere. Elevii vor primi materiale informative, vor participa la şedinţe de consiliere vocaţională şi vor discuta cu studenţii. La finele evenimentului, elevii vor avea oportunitatea de a fi incluşi într-un grup on-line, care va facilita comunicarea între elevi, cadre didactice şi studenţi şi prin intermediul căruia vor primi informaţii referitoare la concursuri şi evenimente organizate pentru elevi, dar şi informaţii referitoare la admiterea în cadrul specializărilor din învăţământul superior.

Proiectul continuă o tradiţie de promovare a ofertei educaţionale a Universităţii "Ovidius" concretizată în diferite strategii de consiliere şi de marketing educaţional prezentate prin intermediul caravanelor educaţionale concepute şi derulate în ultimii trei ani.
Se menţionează că proiectul este complementar proiectului FDI 2017-1381 "Fii SMART! Fii Student!", prin care s-a început o campanie de marketing în mediile rurale din judeţul Constanţa.

Niciun comentariu

Comentariul va fi postat dupa aprobare

ADS